IT Servicemanagement

Onderhoud

Onderhoud

Nooit kan iets mislukken, als eenvoud en plicht het verzorgen.

Met de aanhef slaan we de spijker op zijn kop, want goed onderhoud vraagt om transparantie en discipline (zeggen wat je doet en doen wat je zegt). Dat is ook de basis voor de applicaties die door FourICT zijn ontwikkeld. Door te borgen wat goed gaat en te corrigeren waar nodig, heeft FourICT een stabiele omgeving ontwikkelt waarmee we de applicaties onderhouden. Omdat we ons bewust zijn van onze kwaliteiten, werken we samen met gerenommeerde partijen, waarbij wij de klant van A tot Z ontzorgen..

Support & Beheer

Adequate IT-service en support.

De trend om IT-support en beheer te outsourcen is in volle gang en dat begrijpen wij volledig. Uw specialisme is immers niet het beheer op de tools die worden ingezet, maar datgene waar uw organisatie goed in is. Door het beheer uit handen te geven aan FourICT, kunt u zich meer focussen op uw corebusiness en uw strategisch slagkracht, waardoor de ideale win-win situatie ontstaat. Ons doel is ervoor te zorgen dat de mensen binnen uw organisatie zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Terwijl zij dat doen, monitoren wij de systemen en acteren we proactief als zich een dreiging van een probleem voordoet. Wij denken graag met u mee over de impact van outsourcing en in welke mate wij zowel 1e, 2e als 3e lijn support aan u kunnen leveren.

Support & Beheer