Capaciteits-management

Capaciteitsbehoefte

Capaciteitsbehoefte

"Van achteraf constateren naar preventief acteren”

Capaciteitsmanagement kan op vele manieren worden belicht. Daarbij kunt u denken aan de bezetting van een fabriek, de capaciteit van een machine maar ook als een proces dat wordt gebruikt om informatietechnologie (IT) te beheren. In ons geval moet capaciteitsmanagement er primair voor zorgdragen dat IT-capaciteit op een kosteneffectieve manier voldoet aan de huidige en toekomstige eisen en verwachtingen.

Door de verwachtingen en wensen van betrokken afdelingen in kaart te brengen, kun je integraal de behoefte aan capaciteit in een organisatie plannen. Daarbij is rekening gehouden met verschillende scenario’s en afhankelijkheden tussen afdelingen. Bottlenecks worden zichtbaar en maakt vroegtijdig anticiperen mogelijk. Zo wordt de software van FourICT o.a. ingezet voor het monitoren van datanetwerken waarbij zes kwartalen vooruit kan worden gekeken.

Het ontwikkelen van capaciteitsmanagement tools is één van onze specialisaties. Met onze kennis van performance tuning, prestatie monitoring, prestatie-analyse (van meetgegevens) en planning ondersteunen we u graag bij uw toekomstplannen voor de werklastgroei (of krimp).

Trendanalyse

Trendanalyse, een krachtig middel om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen

Met een trendanalyse brengt u systematisch in kaart wat de gevolgen van belangrijke trends voor uw organisatie zijn. Trendanalyse wordt o.a. toegepast bij het monitoren van een productportfolio. Zo kan er worden gekeken hoe nieuwe producten zich ontwikkelen (verkoop en/of service), of hoe verschillende verkoop strategieën zich ontwikkelen t.o.v. elkaar. Ook de effecten van nieuwe software op de Servicedesk kunnen met trendanalyses helder in kaart worden gebracht en maken het mogelijk om vroegtijdig te anticiperen door de inzet van (tijdelijke) extra capaciteit.

FourICT ondersteunt organisaties bij het inrichten van trendanalyses. In de vorm van workshops gaan we met u aan de slag met het inzichtelijk maken van mogelijke trends en de wijze waarop u deze kunt monitoren. Ook besteden we graag aandacht aan de effecten van deze trends en de vertaling naar risico’s en wellicht nieuwe kansen en innovatie. Ook het implementeren van dashboards of rapportages met betrekking tot trendanalyse data behoort tot de mogelijkheden. 

Trendanalyse
Forecast Management

Forecast Management

Ken de feiten om succesvol te voospellen. De juiste informatie is hierbij onontbeerlijk

Wanneer we aan forecast denken, denken we in ons geval niet aan het weer en de gevolgen die de voorspelling van het weer kan hebben, maar vooral aan de zakelijke betekenis van forecast. Het managen van de verwachtingen en het succesvol kunnen acteren is een cruciale taak voor ieder management. Denk daarbij aan het inzetten van mensen (op projecten), productiefaciliteiten (voorraden en eindproducten) of het inkopen van grondstoffen. 

We zien dan ook een toenemende behoefte aan forecast management en dan vooral omdat organisaties sneller en efficiënter willen inspelen op veranderingen in de markt. En zeker dat laatste is gezien de (politieke) ontwikkelingen in volle gang. Maar ook plotseling pieken in een salesapparaat, stagnaties bij een toeleverende partij of de afkeuring van grondstoffen zijn scenario’s die met goed forecast management beter te beheersen zijn. Wij combineren advies, techniek en tooling, waarbij wij u graag ondersteunen bij het inrichten van uw forecast management.